Usmeno prevođenje
Ispis

Usmeno prevođenje

 

Usmeno prevođenje je prijenos verbalne komunikacije s izvornog jezika na ciljni. Pritom se ne radi o prijenosu pojedinih riječi, nego o prijenosu sadržaja cjeline. Osim prijevoda samih riječi, prevoditelj prenosi značenje i smisao izrečenog. Najčešći oblici su konsekutivno i simultano prevođenje. Za usmeno prevođenje od iznimne je važnosti pravodobno znati datume i trajanje prevođenja (za simultano je poželjno dva tjedna unaprijed) i osigurati prevoditeljima sve dostupne materijale za pripremu.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje je oblik prevođenja pri kojem govornik govori te kad on završi, obično u dogovorenim razmacima, prevoditelj iznese sažetak njegova govora. Taj tip prijevoda prikladan je isključivo za manje skupine te za njega nije potrebna nikakva posebna oprema. Prijevod uz pratnju podvrsta je konsekutivnog prijevoda. Taj način prevođenja prilično je spor i dugotrajan, pa nije prikladan za sve vrste skupova (izbjegava se, primjerice, na konferencijama). Ako je riječ o konsekutivnom prijevodu koji traje cijeli dan ili nekoliko dana, potrebna su dva prevoditelja koji rade timski.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje je najstručniji tip prevođenja. Prevoditelji s posebnim kvalifikacijama rade po dvoje te se izmjenjuju. Svoj posao obavljaju u zvučno izoliranim kabinama u kojima slušalicama slušaju govornika te istodobno usmeno prevode na ciljni jezik.

Ta je vrsta prijevoda idealna za višejezične konferencije, no zahtijeva posebnu vrstu opreme (slušalice i mikrofone) koju organizator događaja osigurava sam ili prema našoj preporuci.